Echeveria 'Shichifuku Bini'  (1 x CUTTING)
Echeveria 'Shichifuku Bini'  (1 x CUTTING) Echeveria 'Shichifuku Bini'  (1 x CUTTING)
$4.80

1 x CUTTING  - NO ROOT  (approx. size 20-30mm)

You will be receiving SIMILAR plants as show in PICTURE 2- 5